Veiligheid

Om de veiligheid van onze leerlingen, ons team en de ouders te garanderen, hanteren wij enkele protocollen en gedragscodes: 

-protocol time out & grensoverschrijdend gedrag

-anti pest protocol

-gedragscode ouders

-gedragscode medewerker

Zorg

Op het gebied van taal, lezen en rekenen volgen wij de ontwikkeling met veel zorg. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling, raadplegen wij de intern begeleider of een expert van buitenaf. 

Wij hanteren intern de volgende protocollen:

-dyslexieprotocol

-dyscalculieprotocol

-School Ondersteunings Profiel- welke zorg kunnen wij bieden

-Ondersteuningsniveaus- in welke volgorde pakken we de zorg aan

Luizen

Hierbij delen wij het luizenprotocol van De Mijlpaal met u:

-luizenprotocol

Foto's en video's

In onze school worden voor educatieve doeleinden en voor de coaching van studenten en leerkrachten regelmatig video-opnames en soms ook foto’s gemaakt. Deze zijn uitsluitend voor interne onderwijsdoeleinden bestemd. Alle makers van deze beelden zijn hiervan op de hoogte en zonder toestemming van de schoolleiding mogen deze beelden niet aan externe educatieve instellingen verstrekt worden. Deze beelden worden nooit aan andere, niet educatieve instellingen of personen, ter beschikking gesteld.

Foto’s en video op deze website (www.mijlpaal.eu)
Om een goed beeld te geven van onze school worden er regelmatig foto’s en soms ook korte video-opnamen op onze site gezet. In verband met de nieuwe AVG wet die in mei 2018 van kracht is gegaan, kunnen ouders digitaal via de Parro app aangeven of de foto's van hun kind(eren) geplaatst mogen worden op social media. Zie hieronder het protocol van de ASKO over sociale media: