Veiligheid

Om de veiligheid van onze leerlingen, ons team en de ouders te garanderen, hanteren wij enkele protocollen en gedragscodes: 

-protocol time out & grensoverschrijdend gedrag

-anti pest protocol

-gedragscode ouders

-gedragscode medewerker

Zorg

Op het gebied van taal, lezen en rekenen volgen wij de ontwikkeling met veel zorg. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een leerling, raadplegen wij de intern begeleider of een expert van buitenaf. 

Wij hanteren intern de volgende protocollen:

-dyslexieprotocol

-dyscalculieprotocol

-School Ondersteunings Profiel- welke zorg kunnen wij bieden

-Ondersteuningsniveaus- in welke volgorde pakken we de zorg aan

Luizen

Hierbij delen wij het luizenprotocol van De Mijlpaal met u:

-luizenprotocol

Foto's en video's

In onze school worden voor educatieve doeleinden en voor de coaching van studenten en leerkrachten regelmatig video-opnames en soms ook foto’s gemaakt. Deze zijn uitsluitend voor interne onderwijsdoeleinden bestemd. Alle makers van deze beelden zijn hiervan op de hoogte en zonder toestemming van de schoolleiding mogen deze beelden niet aan externe educatieve instellingen verstrekt worden. Deze beelden worden nooit aan andere, niet educatieve instellingen of personen, ter beschikking gesteld.

Foto’s en video op deze website (www.mijlpaal.eu)
Om een goed beeld te geven van onze school worden er regelmatig foto’s en soms ook korte video-opnamen op onze site gezet. In verband met de nieuwe AVG wet die in mei 2018 van kracht is gegaan, kunnen ouders digitaal via de Parro app aangeven of de foto's van hun kind(eren) geplaatst mogen worden op social media. Zie hieronder het protocol van de ASKO over sociale media: 

 

Protocol weeralarm

In verband met de (steeds vaker extreme) weersomstandigheden, zijn dit de richtlijnen voor De Mijlpaal:

Code groen: geen bijzonderheden

Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing.

Code geel: wees alert

Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Op De Mijlpaal houden we bij code geel het weer in de gaten, met name bij het buiten spelen en het lopen van en naar de gymzaal vanaf de Anderlechtlaan. De directie houdt de weersomstandigheden in de gaten en informeert het team als het buiten spelen of lopen naar gym niet verantwoord is.

Code oranje: wees voorbereid

Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan plaatselijk zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Op De Mijlpaal houden we bij code oranje het weer in de gaten, met name bij het buiten spelen en het lopen van en naar de gymzaal vanaf de Anderlechtlaan. Ouders die hun kind willen ophalen van school i.v.m. de veiligheid onderweg, kunnen naar school bellen en hun kind komen ophalen. Doordat collega's eerder naar huis kunnen gaan, zou het kunnen zijn dat leerlingen worden verdeeld of dat er gevraagd wordt om ze op te halen.

Code rood (weeralarm): onderneem actie

Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn. Dit kan heel plaatselijk zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 24 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

Op De Mijlpaal sluiten wij de school minimaal een uur voordat code rood in gaat i.v.m. de veiligheid van onze leerlingen, de ouders en het team. Wij communiceren dit ruim van tevoren. Er kunnen geen leerlingen of leerkrachten op school blijven tijdens code rood. Iedereen dient te worden opgehaald, naar huis te gaan of blijft uit voorzorg thuis. NB!:Leerkrachten mogen pas vertrekken als het merendeel van de leerlingen weg is. De leerkrachten zorgen dat er werk klaarstaat voor thuis en plannen zo nodig/mogelijk een online instructiemoment in. 

Bron: KNMI - KNMI waarschuwingen