Informatie over onder andere aanmelden, schooltijden en onze schoolregels vindt u hier. Mocht u het antwoord op uw vraag missen, stuur dan een mail naar mijlpaal.info​@askoscholen.nl.