De Mijlpaal - Samen maken wij de toekomst!

De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang is er diezelfde weg van huis naar school en weer terug. In de loop van de jaren vertrouwt u uw kind ongeveer 7500 uur toe aan de zorg van de juffen en meesters van de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een basisschool kies je dan ook met zorg.

Op onze website willen wij u laten zien watvoor school wij zijn en op welke manier wij er samen met u een leerzame, fijne tijd van kunnen maken voor onze leerlingen!

 

Onze missie

Wij dagen onze leerlingen uit om de wereld van morgen open, betrokken en zelfbewust tegemoet te treden. We stimuleren hen daarbij gebruik te maken van hun eigen mogelijkheden en sterke kanten. Wij willen onze leerlingen de vaardigheden bijbrengen die nodig zijn als burgers van onze samenleving. Onze slogan luidt dan ook: Samen maken wij de toekomst!

 

Binnenkijken op De Mijlpaal

 

Thematisch onderwijs met OGO!

De thema's van maart tot mei:

Groepen 1/2: Dieren

Groepen 3: Dieren uit een ei

Groepen 4: Zintuigen

Groepen 5: Nieuws

Groepen 6: Lees je mee(r)?

Groepen 7: Weet jij een weetje over het weer?

Groepen 8: De 20ste Eeuw

 

Pedagogisch klimaat

Iedere maand staat er een schoolregel centraal waar veel aandacht voor is in de groepen. De regel van de maand maart is:

Regel 4 Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag

 

In de groepen worden er samen met de leerlingen afspraken gemaakt over deze regel. De andere schoolregels zijn: 

schoolregels De Mijlpaal ORIGINEEL1

 

Gezonde school

De Mijlpaal is een gezonde school! Dit houdt in dat wij:

  • Water drinken gedurende de dag en groente/fruit eten bij het 10-uurtje
  • Gezonde traktaties hebben
  • Gezond lunchen tijdens de overblijf
  • Extra veel bewegen in de gymzaal en gym+ hebben na schooltijd

Daarnaast ontwikkelen wij de dynamische schooldag, dit houdt in dat wij:

  • Bewegend leren gaan integreren binnen ons onderwijs
  • Duurzame materialen en veel speelmogelijkheden hebben voor tijdens het buitenspelen 

 

Nieuw groen schoolplein

Op het Westmallepad hebben wij vanaf augustus een prachtig groen schoolplein met oneindig veel speelmogelijkheden en het geven van buitenonderwijs. Het plein is bijna helemaal klaar. Daarna zal er ook een prachtig groen schoolplein gerealiseerd worden op onze locatie Anderlechtlaan.

 Schoolplein WP   thumbnail IMG 9297   thumbnail IMG 9292   thumbnail IMG 9299

 

Bibliotheek in de school

Op beide panden hebben wij een eigen bibliotheek in de school. Onze leerlingen vinden hier de nieuwste titels en kunnen volop informatieboeken vinden als ze meer willen weten over een bepaald onderwerp.

    Bieb AL2   BIEB WP1

 

 

Jaarkalender

Maart 2023

28 mrt Hele dag

Schoolfotograaf Anderlechtlaan

29 mrt Hele dag

Schoolfotograaf Anderlechtlaan; aansluitend broertje/zusje foto na schooltijd

30 mrt Hele dag

Schoolfotograaf Westmallepad

31 mrt Hele dag

Schoolfotograaf Westmallepad; aansluitend broertje/zusje foto na schooltijd

April 2023

5 apr Hele dag

Paasviering op school