Ouderraad De Mijlpaal

De ouderraad is sinds september 1997 een vereniging, die ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel. Leden van de ouderraad zijn alle ouders van de school. Op de Algemene Ledenvergadering kiest de ouderraad haar leden (maximaal 11 personen). De OR vergadert één keer in de 6 weken, deze vergaderingen zijn openbaar.

Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad beheert de ouderbijdrage en stelt een begroting op. Deze wordt op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld. De financiën moeten jaarlijks goedgekeurd worden door de kascommissie. De ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald worden en legt daarover verantwoording af aan alle ouders, middels de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester.

Hulp bij laag inkomen

Hebt u een laag inkomen en weinig geld? De gemeente Amsterdam kan u helpen met de ouderbijdrage en andere schoolkosten. Klik hier voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier. 

Activiteiten ouderraad

Aan het begin van het jaar wordt door de OR bepaald welke activiteiten er het komende jaar worden georganiseerd. Daarop wordt een begroting gemaakt. De OR en het team organiseren een aantal belangrijke activiteiten voor de leerlingen, waaronder: het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, Pasen, sportdag, schoolreisje en excursies.
Enkele ouders van de OR vormen samen met enkele leerkrachten een commissie die de activiteiten voorbereiden. De commissie, het team en hulpouders helpen bij de uitvoering van de activiteiten. Ook zijn sommige OR ouders actief op het gebied van verkeersveiligheid rond de school, het organiseren van regelmatige luizencontroles en het helpen bij het maken van de seizoen tafels.

Contact oudervereniging
Indien u vragen heeft, kunt u de OR mailen. 

E-mail: ormijlpaal@gmail.com