Samenwerking met ouders

Ouders zijn onze belangrijkste partner bij het geven van goed onderwijs. We streven naar een betekenisvolle samenwerking met ouders. Het uiteindelijke doel van de samenwerking is om in onderling overleg het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. De samenwerking tussen school en thuis kan op verschillende manieren, zoals deelname aan de OR en de MR, maar ook helpen bij uitstapjes of in de schoolbibliotheek.

Het personeel van De Mijlpaal stelt het prijs als ouders een bijdrage leveren aan het reilen en zeilen van onze school.