Overblijven (TSO)

Vanaf 1 augustus 2007 hebben basisscholen de verantwoordelijkheid om tussen 7.30 uur en 18.30 uur en in schoolvakanties voor- en naschoolse opvang beschikbaar te maken als ouders daar behoefte aan hebben. Een zogenaamd ‘dagarrangement’. De Mijlpaal heeft de uitvoering hiervan uitbesteed aan Impuls Kinderopvang. De overblijf, oftewel de Tussen schoolse Opvang (TSO), wordt door deze instelling uitgevoerd. Zie voor meer informatie:  Impuls kinderopvang

Ouders kunnen een contract afsluiten als het kind vaste dagen overblijft. De financiële afhandeling verloopt via Impuls.  

De aanvraag- en wijzigings formulieren voor de TSO-contract zijn hieronder te downloaden, het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de administratie van de school (niet opsturen naar IMPULS). 

De kinderen blijven over in de klaslokalen. De kosten zijn berekend op maximaal 30 kinderen per groep, waarbij één pedagogisch medewerker en twee vrijwilligers op de groep staan. Zowel op de locatie Westmallepad als op de locatie Anderlechtlaan is een coördinator vanuit Impuls aangesteld om de organisatie in goede banen te leiden. Deze coördinatoren zijn voor de ouders telefonisch bereikbaar vanaf 10 uur. Ouders kunnen bij hen terecht voor informatie en vragen. Als een kind incidenteel overblijft, moet men dat bij hen telefonisch melden. Dit kan al enkele dagen van tevoren.

De TSO stelt de kinderen in de gelegenheid om onder begeleiding te lunchen, te spelen en tot rust te komen. Het belang van het kind staat daarbij centraal. Een goede TSO zorgt ervoor dat zowel de leerlingen als de leerkrachten zich in de middagpauze kunnen ontspannen. Het bevordert daarmee de ontwikkeling van kinderen. Onder begeleiding van daartoe opgeleide overblijfkrachten is het mogelijk een gunstig pedagogisch klimaat te scheppen. Na een ochtend leren hebben kinderen behoefte aan een maaltijd en (buiten) spelen in een verantwoord pedagogisch klimaat, dat rustig en veilig is.

De lunch
Voor de verzorging en voeding draagt Impuls Kinderopvang een beperkte verantwoordelijkheid.

 • De gezonde voeding wordt door de kinderen zelf meegenomen.
 • De leiding ziet er zoveel mogelijk op toe dat kinderen van de meegebrachte voeding een redelijke en gezonde hoeveelheid binnen krijgen, uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld als een kind zich niet lekker voelt of normaal gesproken goed eet en drinkt).
 • Wanneer het eetgedrag van een kind de groepsleiding zorgen baart nemen zij daarover contact op met de ouders.

Tijdens de TSO wordt door de kinderen de lunch genuttigd. Kinderen nemen hun eigen lunch mee, de kinderen mogen fruit, bruid brood en gezonde dranken meenemen.
De groepsleiding draagt er zorg voor dat de kinderen hun lunch in redelijke rust, aan tafel in groepjes, kunnen nuttigen. Er wordt getracht tijdens de lunch een gezellige en ontspannen sfeer te creëren. De groepsleiding heeft aandacht en oog voor de behoeften van de kinderen. Zo kan een kind zijn verhaal kwijt of wil het misschien juist even in stilte zijn boterham opeten. Luisteren naar elkaar, het delen van gebeurtenissen die een kind beleefd heeft of gewoon gezellig grapjes met elkaar maken horen hierbij.

De kinderen eten hun boterham uit de hand; toch zijn er regels omtrent eetgedrag en tafelmanieren die gehanteerd worden. Hieronder vindt u de regels.

Overblijfregels

 • Op school zijn er regels, deze gelden ook voor het overblijven.
 • We wassen onze handen voor we aan tafel gaan.
 • We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. (Tassen op de grond, jassen aan de kapstok).
 • Wat er van het lunchpakket overblijft wordt weer meegegeven naar huis. Regel is, dat minimaal 1 boterham wordt opgegeten.
 • Laat je broodtrommel aan de overblijfkracht zien.
 • Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Met andermans eten halen wij dus geen geintjes uit.
 • Na het eten ruimen we zelf onze spullen op.
 • Na het eten gaan we buiten spelen. Bij slecht weer kan binnen worden gespeeld. Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er met z’n allen veel meer plezier van.
 • Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er gewoon gelopen in de gang/hal. Dus rennen en gillen doen we niet.
 • Onderling ruzie maken of iemand buitensluiten en/of pesten doen we niet. Als er iets is ga je naar één van de overblijfkrachten.
 • Op de TSO praten we alleen Nederlands met elkaar.

Contactpersonen TSO

Impuls Kindercampus Nieuw-Sloten (alle ruimte om te spelen, te leren en te groeien)

Kindercampus Nieuw Sloten is onderdeel van Impuls Kinderopvang, een Amsterdamse organisatie met de langste ervaring op het gebied van spelend leren. We hebben altijd een passend aanbod en persoonlijke aandacht op 70 locaties in Amsterdam West, Nieuw-West en Noord. 

Kinderdagverblijf (KDV) 0 tot 4 jaar

 Vroeg en voorschoolse educatie (VVE) 2 tot 4 jaar locaties:

Vroegtijdige School Opvang (VSO) 4 tot 12 jaar

 • Opvang voor schooltijd inclusief gezond ontbijt, 7.30 tot 8.30 uur, BSO/VSO De Groeiplaneet, Oostakkerstraat 56,
 • Inschrijven via klantenservice IMPULS telefoonnummer: 020-5158888

Buitenschoolse opvang (BSO) 4 tot 12 jaar

IMPULS klantenservice: 0205158800. E-mail: planning@impuls.nl. Website: www.impuls.nl

 

Buitenschoolse opvang MaiKids

Hoofdkantoor Maikids: P. Calandlaan 1065, 1069 SC, tel: 020-4080032

 • E-mail: info@maikids.nl
 • Locatie: BSO Berlaarstraat 273-275, 1066 PL, tel: 020-6694643
 • Locatie: BSO Laan van Vlaanderen 143, 1066 JM, tel: 020-6152882 (optie 2 of 3), of mobiel: 0620758727. Maandag, dinsdag en donderdag van 13.30-18.00 uur. Woendag en vrijdag van 11.30-18.30 uur.