Scholen op de Kaart

Op de website 'Scholen op de kaart' kunt u diverse informatie, waaronder toetsresultaten, oudertevredenheid en het inspectierapport van onze school bekijken. Naar Scholen op de kaart