Ouderbetrokkenheid

Ouderbetrokkenheid is heel belangrijk. Onderzoek wijst uit dat:

  • de leerprestaties beter zijn;
  • het kind beter om kan gaan met emoties;
  • het kind prosociaal gedrag laat zien;
  • het kind later betere schoolse competenties laat zien.

Door ouderbetrokkenheid zijn er minder gedragsproblemen bij kinderen.

Inloop

Wij laten graag aan ouders zien hoe wij op school werken. Daarom is het iedere woensdag en vrijdag inloop. Ouders zijn dan welkom om hun kind in de groep te brengen en samen een activiteit te doen. 

Bij de groepen 1/2 zijn de ouders iedere dag welkom in de school om hun kind te komen brengen, tot de deur weliswaar, want op maandag, dinsdag en donderdag stimuleren wij de zelfredzaamheid van onze leerlingen en mogen zij zelfstandig de klas in lopen. 

In de groepen 3 t/m 8 zeggen de leerlingen hun ouders buiten gedag op maandag, dinsdag en donderdag. Zo krijgen onze leerlingen al vroeg een eigen verantwoordelijkheid en dit draagt bij aan hun zelfvertrouwen en ontwikkeling. 

Ouder-kindgesprekken

Wij starten elk jaar met een gesprek, waarin de verwachtingen van kinderen en ouders naar de leerkracht worden uitgesproken, het zogenoemde startgesprek. 

In november volgt het voortgangsgesprek, tevens met ouders én leerlingen. 

Aan het eind van het schooljaar sluiten we af met het eindgesprek, leerkracht(en)/ouder(s)/leerling.

Door het jaar heen is het altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht of met ouders aan te vragen, dit kan op verzoek ook zonder het kind erbij. 

Activiteiten 

Door het jaar heen zijn er veel uitstapjes waarbij ouders mee kunnen genieten van de ervaring. Hier worden via de Parro ouders voor gevraagd.

Daarnaast zijn er ook altijd veel ouders nodig voor het versieren van de school, de activiteiten zoals Sint en Kerst, maar ook de sportdag.

 

Opgroeiwijk Nieuw Sloten

In Nieuw Sloten willen we dat kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen en zich veilig voelen. Daarom is de wijkraad Nieuw Sloten opgericht waar kinderen uit de wijk zich voor hebben opgegeven. De wijkraad zal nadenken over wat de wijk nodig heeft om een nog fijnere, veiligere en gezondere wijk te worden en deze ideeën uiteindelijk in de praktijk uit te werken. De wijkraad is ontstaan vanuit de samenwerking van de drie scholen in Nieuw Sloten: OBS de Vlaamse Reus, De Mijlpaal en de Zevensprong.

LOGO ONS 25 copy  Brede school Coördinator en mede-oprichter Kids in Action: Kathy Harris.

E-mail: info@stichtingkidsinaction.com