Samenwerking tussen school en thuis​

Ouderparticipatie is een sterk middel om nóg beter onderwijs mogelijk te maken. Onze doelstelling is meer samenwerking tussen school en thuis. Om deze doelstelling te bereiken is het van belang de communicatie tussen ouders en leerkrachten meer op elkaar af te stemmen. Wij starten elk jaar dan ook met een gesprek, waarin de verwachtingen van kinderen, ouders en leerkrachten naar elkaar worden uitgesproken.

Als er meer onderlinge afstemming is, kunnen ouders beter op de hoogte worden gehouden van wat zij thuis kunnen doen om de ontwikkeling van hun kind verder te stimuleren.

Zo streven we ernaar meer ouders bij verschillende activiteiten te betrekken, bijvoorbeeld bij het voorlezen. De betrokkenheid van ouders komt uiteindelijke ten goede aan de ontwikkeling van de leerlingen. De ontwikkeling van onze kinderen is niet alleen een taak van de school. Leerkrachten én ouders moeten samen optrekken om het beste uit kinderen naar boven te halen. ​