Resultaten Basisschool De Mijlpaal

We streven ernaar dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat we hierbij niet alleen naar de cognitieve kant kijken maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling meenemen. Om goed tot leren te kunnen komen is het belangrijk dat er sprake is van een veilig en rustig leerklimaat. We bekijken om die reden de resultaten in de breedste zin van het woord.

Kwaliteitszorg op de Mijlpaal

We houden de kwaliteit van ons onderwijs nauwlettend in de gaten volgens een vastgestelde jaarcyclus. Het is belangrijk om structureel de resultaten in de breedste zin van het woord te volgen om zo het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle procedures die van belang zijn voor het verzorgen van goed onderwijs zijn terug te vinden in de kwaliteitswijzers van de Mijlpaal. Deze wijzers vormt de leidraad voor het hele team en worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de nieuwste inzichten. Op deze wijze is er sprake van een doorlopende cyclus waarin we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren en borgen.​

Schoolplan

Elke vier jaar wordt er door onze school een vierjarenplan opgesteld. Hierin vermelden wij de veranderingsprocessen die we de komende jaren gaan uitvoeren.
Om tot dit nieuwe beleid te komen hebben wij natuurlijk voeding nodig. Daarvoor gebruiken wij diverse bronnen:

 • Koersplan van de ASKO
 • Input van ouders
 • Input van personeel
 • Leerlingvragenlijsten
 • Data uit onze eigen kwaliteitszorg

Als het schoolplan is vastgesteld door de MR wordt er per schooljaar een kernspeerpuntenplan gemaakt, waarin gedetailleerd staat aangegeven wat we per schooljaar willen gaan veranderen/verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.

Beleid bij ziekte

Beleid bij ziekte of afwezigheid van een groepsleerkracht. Als een groepsleerkracht ziek is, heeft de directeur van de school een aantal mogelijkheden:

Op de dag van de ziekmelding:

 1. Een personeelslid zonder directe groepsverantwoordelijkheid neemt de klas over (indien aanwezig).
 2. De leerlingen zijn een dag thuis. 
 3. Als punt 2 al een keer is ingezet, zal de groep verdeeld worden over andere groepen óf een duoleerkracht gaat voor de groep en zijn/haar kinderen blijven thuis of worden verdeeld. 

Op dag twee en verder:

 1. Een personeelslid zonder directe groepsverantwoordelijkheid neemt de klas over.
 2. Een personeelslid stelt zich beschikbaar om op haar/zijn vrije dag extra voor deze groep te gaan staan.
 3. De directeur zoekt een vervanger bij de talentenpool vanuit de ASKO of bij TEAM 1001.
 4. De groep wordt verdeeld over andere groepen.