Resultaten Basisschool De Mijlpaal

We streven ernaar dat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het is belangrijk dat we hierbij niet alleen naar de cognitieve kant kijken maar ook de sociaal emotionele ontwikkeling meenemen. Om goed tot leren te kunnen komen is het belangrijk dat er sprake is van een veilig en rustig leerklimaat. We bekijken om die reden de resultaten in de breedste zin van het woord.

Scholen op de Kaart

Op de website Scholen op de kaart kunt u diverse informatie, waaronder toetsresultaten en het inspectierapport bekijken.“Kwaliteitszorg” geeft u een korte indruk van onze invulling hiervan. Naar Scholen op de kaart

Kwaliteitszorg op de Mijlpaal

We houden de kwaliteit van ons onderwijs nauwlettend in de gaten volgens een vastgestelde jaarcyclus. Het is belangrijk om structureel de resultaten in de breedste zin van het woord te volgen om zo het onderwijsaanbod goed af te stemmen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.

Alle procedures die van belang zijn voor het verzorgen van goed onderwijs zijn terug te vinden in de kwaliteitswijzers van de Mijlpaal. Deze wijzers vormt de leidraad voor het hele team en worden jaarlijks bijgesteld aan de hand van de nieuwste inzichten. Op deze wijze is er sprake van een doorlopende cyclus waarin we de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren en borgen.​

Schoolplan

Elke vier jaar wordt er door onze school een vierjarenplan opgesteld. Hierin vermelden wij de veranderingsprocessen die we de komende jaren gaan uitvoeren.
Om tot dit nieuwe beleid te komen hebben wij natuurlijk voeding nodig. Daarvoor gebruiken wij diverse bronnen:

  • Koersplan van de ASKO
  • Input van ouders
  • Input van personeel
  • Leerlingvragenlijsten
  • Data uit onze eigen kwaliteitszorg

Als het schoolplan is vastgesteld door de MR wordt er per schooljaar een kernspeerpuntenplan gemaakt, waarin gedetailleerd staat aangegeven wat we per schooljaar willen gaan veranderen/verbeteren. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.