De Mijlpaal als opleidingsschool

De Mijlpaal is een opleidingsschool voor studenten van:

  • de Pabo van de HvA, UPvA (Universitaire Pabo van Amsterdam). Dit zijn studenten die het vak van leerkracht basisonderwijs willen leren en
  • ALO, opleidingsschool voor vakdocenten bewegingsonderwijs
  • incidenteel van andere Hogescholen voor studenten die een vak leren wat samenhangt met het onderwijs, bijvoorbeeld Pedagogiek.

Elk jaar lopen studenten van deze opleidingen stage op de Mijlpaal, variërend van 1ejaars studenten die alles nog moeten leren tot 4ejaars die als LIO (Leraar In Opleiding) zelfstandig les moeten geven. Zij worden in de eerste plaats begeleid door een mentor. Dit is een groepsleerkracht die daarvoor ook een aanvullende opleiding heeft gevolgd. Op deze manier kunnen wij nieuwe leerkrachten opleiden voor in de toekomst. Onze opleiding richt zich bovendien speciaal op leerkrachten die graa​g Thematisch/Ontwikkelings Gericht (OGO) met kinderen willen werken. Op de Pabo van de HvA kunnen studenten hiervoor een minor volgen.

Een ander aspect wat binnen de samenwerking met de HvA en de UPvA veel aandacht krijgt is het doen van onderzoek. Hiervoor is de Mijlpaal dan ook een Academische basisschool. Dit betekent dat de Mijlpaal een ‘lerende organisatie is’ waar leerkrachten samen met studenten in onderzoeksgroepen op zoek gaan naar het verbeteren van de onderwijspraktijk.

Naast de begeleiding van de groepsleerkrachten worden de studenten ook begeleid door de opleider in de school. De opleider komt de student in zijn groep bezoeken en zijn lessen bekijken. Dit gebeurt in de vorm van een ‘kijk-bezoek’ of met behulp van een video opname. Deze bezoeken en video opnames worden dan door de opleider met de student nabesproken. De opleider is de coördinator voor alle studenten op de Mijlpaal en eind verantwoordelijke voor de beoordeling.