Denklab

Per leerjaar wordt er een groep van maximaal 10 leerlingen per groep samengesteld die één keer per week in een apart lokaal les krijgen van onze specialist meer- en hoogbegaafdheid.

De leerlingen leren en onderzoeken hier nieuwe dingen. Denk hierbij aan wiskundige en natuurkundige activiteiten maar ook een vreemde taal of een creatieve uitdaging behoort tot het onderwijsaanbod. Naast het inhoudelijke aspect vinden wij het belangrijk dat ze ook leren-leren. Met behulp van een portfolio reflecteren ze op hun zelf vastgestelde ontwikkelpunten.

Ieder schooljaar wordt er aan het begin vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor het DENKLAB. 

Uitdaging in de groep

Onze specialist meer- en hoogbegaafdheid is samen met een leerteam bezig om ook de verrijking en het compacten van leerstof in de groepen te ontwikkelen, zodat alle leerlingen die op een bepaald gebied uitdaging nodig hebben, dit dagelijks krijgen.