We zijn een Jump-in school, wat inhoudt dat wij hebben deelgenomen aan het preventie programma van Amsterdam. Gezonde voeding en meer beweging voor de basisschoolkinderen van Amsterdam staat hierin centraal. Dit hele programma met als doel: betere concentratie en leerprestaties, een gezonde leefstijl, gezonde tanden en een duurzame leefomgeving (minder afval).


Wij hebben dit programma in de afgelopen drie jaar stapsgewijs ingevoerd en inmiddels hebben wij alle doelen weten te behalen. Wij hanteren door de gehele school:

  • Water drinken gedurende de dag en groente/fruit hapje bij 10-uurtje
  • Gezonde traktaties (zie traktatiewaaier)
  • Gezonde lunch tijdens overblijf
  • Extra bewegen in onze gymzaal en speelzalen en op het nieuwe groene schoolplein

10-uurtje: In alle klassen bestaat het 10 uurtje uit een flesje/bidon water en groente/fruit. Als een leerling iets anders bij zich heeft dan geven we dat weer mee naar huis met een mededeling aan de ouder. We vragen of andere leerlingen iets willen delen.

Traktatie waaier: Voor traktaties geldt de traktatiewaaier als richtlijn. Wordt er toch gekozen voor iets anders dan mag iets kleins getrakteerd worden van maximaal 75 kcal. Trakteren aan de juffen en meesters wordt niet meer gedaan. De jarige leerling trakteert alleen in eigen klas en gaat niet meer de andere klassen rond. 

Gezonde lunch: Houdt in dat wij hier de richtlijnen van de gemeente Amsterdam volgen en bestaat uit water, melk of thee met volkoren brood (of de volkoren variant van een ander product zoals crackers). Het beleg is dus naar keuze. Al willen wij dit positief en gezond stimuleren. De TSO medewerkers (Impuls) ondersteunen ook het preventie beleid JUMP-IN.

gezonde lunch