Onderwijs op De Mijlpaal​​​​

De ontwikkeling van leerlingen bekijken wij als een geheel, wij gaan uit van een brede ontwikkeling waarin de basiskenmerken van individuele kinderen een belangrijke rol spelen. Wij hebben een scherp oog voor de kwaliteiten van onze leerlingen en we richten ons onderwijs zo in dat ieder kind zijn of haar kracht kan inzetten binnen onze school.

Dit alles zorgt ervoor dat wij naast het leren (en leren leren) veel aandacht hebben voor de identiteitsontwikkeling en motivatie van onze leerlingen. Motivatie en goed in je vel zitten is, (naast dat het heel belangrijk is bij het opgroeien), de basis voor een optimaal resultaat, een goede sfeer en een fijne samenwerking!

Belangrijke pijlers

Het opbouwen en vasthouden van zelfvertrouwen, onderzoekend kunnen zijn en nieuwsgierigheid mogen tonen en hierin gestimuleerd worden zijn daarom ook belangrijke pijlers in onze school. Hierin vinden wij samenwerken met ouders essentieel.

Regelmatig op excursie

Dat wij op onze school regelmatig op excursie gaan, de wereld in, om zo onderwijs te kunnen verbinden aan echte ervaringen, is dan ook vast geen verrassing! Dit maakt ons onderwijs namelijk betekenisvol en zorgt ervoor dat het dichtbij de beleving van al onze leerlingen staat. En dit zorgt er weer voor dat onze leerlingen zich betrokken voelen bij ons onderwijs.