Jeugdgezondheidszorg

GGD, Jan Tooropstraat 5, 1062 BK Amsterdam tel: 5555733

Regionale Instelling Jeugdtandverzorging

De schooltandarts komt twee keer per jaar op school. De kinderen die deelnemen aan de school tandverzorging worden gecontroleerd op school en als er een behandeling moet plaatsvinden worden ze uitgenodigd op de tandartspraktijk. Vooraf wordt er voor nieuwe leerlingen een inschrijfformulier naar huis gestuurd.  's Avonds en in de weekeinden kunt u voor noodgevallen een beroep doen op de Regionale Instelling Jeugdtandverzorging, spoedeisende hulp.

Regionale Instelling Jeugdtandverzorging:

  • Marius Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam
  • Telefoonnummer: 020-6166332
  • E-mail: info@jtv-amsterdam.nl
  • Telefoonnummer spoedeisende hulp:020-5709595
  • website: www.jtv-amsterdam.nl

Kind en motoriek:

Kirsten Versteeg: mail naar kirsten@kindenmotoriek.nl. Iedere woensdag en donderdag aanwezig op school. Aanmelding loopt via leerkracht/IB.

Ouder- en Kind team op de basisschool:

In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en Kind team verbonden. Heb je vragen over de opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en kind adviseur Rodin van Oudheusden of de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het Ouder- en Kind team. Zij zijn onafhankelijk van school.

Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken) of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of ruzie). Loop eens binnen bij ouder- en kind adviseur Naoual el Abbadi, of maak een afspraak op school of een andere plek in de wijk. Samen kijk je dan wat er speelt en wat bij jullie past. Wil je informatie en advies? Gesprekken of begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien een training voor kind of ouder? Via de IB'er op school kunt u in contact komen.

Algemene adresgegevens OKT:

Ouder en kind team De Aker & Nieuw Sloten, De Kikker

OKT - Schoolgezondheidsonderzoeken op school

Ieder jaar biedt de jeugdgezondheidszorg van het Ouder- en Kindteam ondersteuning aan ouders op het gebied van de gezondheid en ontwikkeling van de kinderen op school. Ouders krijgen hier tijdig informatie over. Voor vragen over de ontwikkeling en gezondheid van je kind ben je welkom bij: jeugdverpleegkundige: