Parroparro

Alle schoolpost wordt per mail of via de Parro app verspreid. Deze handige app wordt ook gebruikt door de leerkracht zelf om mededelingen door te geven en foto's te delen.

U kunt als ouders ook via deze app uw kind(eren) afmelden, bijv. bij ziekte of doktersbezoek.

Mocht u de Parro app nog niet gebruiken, loop dan even langs de leerkracht en vraag om een toegangscode. Mocht uw e-mailadres veranderen, dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie via: mijlpaal.administratie@askoscholen.nl 

Praatpaaltje

Iedere eerste donderdag van de maand sturen wij een digitaal Praatpaaltje. Dit is een nieuwsbrief waarin we onderwerpen delen die voor u als ouders interessant zijn. De link wordt via de mail aan ouders verspreid, maar het Praatpaaltje is ook altijd te vinden op onze website onder het kopje 'nieuws'.