Ouderportaal De Mijlpaal

Wij maken gebruik van het Ouderportaal vanuit ons leerling administratiesysteem ParnasSys. Hierin hebben ouders inzage over:

  • de absentie van hun kind(eren)
  • de toetsresultaten van hun kind(eren)
  • de digitale verslagen 
  • persoonlijke gegevens, zoals adressen, 06 nummers, noodnummers

Let op: tijdens het afnemen van de CITO en DIA toetsen en het schrijven van de verslagen zijn deze twee modules gesloten en tijdelijk niet zichtbaar voor de ouders. 

Hoe kunt u inloggen?

Wanneer u (nog) geen inloggevens van ons heeft ontvangen of wanneer u deze kwijt bent geraakt, dan stuurt u een mail naar: mijlpaal.administratie@askoscholen.nl. Ter controle graag voornaam, achternaam en de geboortedatum van uw oudste kind bij ons op school vermelden. U ontvangt een instructie mail om te kunnen inloggen. 

Het door u gebruikte e-mailadres wordt in ons systeem genoteerd om met u te communiceren (zoals het ouderportaal, parro en mail vanuit ParnasSys). Wanneer u voor het eerst uw e-mail adres aan ons doorgeeft (of mocht uw mailadres wijzigen) dan ontvangt u een bevestigingsmail die u moet fiatteren, zodat wij zeker weten dat het e-mailadres van u is. Via deze link  kunt u inloggen in het ouderportaal met de inloggegevens die aan u zijn doorgegeven. 

Toelichting toetsresultaten

U kunt de CITO en DIA toets resultaten van uw kind inzien. De scores worden in een kleur en een letter aangegeven. Het gaat uitsluitend om landelijk genormeerde toetsen en niet om de toetsen uit onze methodes.

De grafieken die de ontwikkeling van uw kind weergeven, worden geprint meegegeven.