parroParro

Alle schoolpost wordt per mail of via de Parro app verspreid. Deze handige app wordt ook gebruikt door de leerkracht zelf, geeft mededelingen door, plaatst foto's bijv. van een excursie etc.

Ouders kunnen ook via deze app hun kind(eren) afmelden, geef zorgvuldig aan waar het om gaat. bijv. ziekte of dokterbezoek. Dit scheelt u weer een telefoontje of mailtje. 

Mocht u de Parro app nog niet gebruiken, loop dan even langs de leerkracht en vraag om een toegangscode. Mocht uw e-mailadres veranderen, dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de administratie via: mijlpaal.administratie@askoscholen.nl 

ParnasSys

Dit is ons leerling administratie systeem. 

Praatpaaltje

Per schooljaar sturen wij ongeveer 10x een digitaal Praatpaaltje eruit. Dit is een nieuwsbulletin waar we schoolbreed items in schrijven. Een link wordt via de mail van ParnasSys aan de ouders verstuurd.