Extra uitdaging op basisschool De Mijlpaal

Wij bieden kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn extra uitdaging. Dit gebeurt op twee manieren:

1. Plusgroep (voor geselecteerde leerlingen uit groep 5 t/m 8)
Per leerjaar wordt er een groep van maximaal 10 leerlingen samengesteld die één keer per week in een apart lokaal les krijgen van een plusgroep leerkracht. De leerlingen leren en onderzoeken hier nieuwe dingen. Denk hierbij aan wiskundige en natuurkundige activiteiten maar ook een vreemde taal of een creatieve uitdaging behoort tot het onderwijsaanbod.
Naast het inhoudelijke aspect vinden wij het belangrijk dat ze ook leren-leren. Met behulp van een portfolio reflecteren ze op hun zelf vastgestelde ontwikkelpunten.
Ieder schooljaar wordt er aan het begin vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor de plusgroep.

2. Day a Weekschool (DWS; voor een paar geselecteerde leerlingen uit groep 5 t/m 8)
Wij werken samen met de Day a Weekschool. Eén dag per week gaan ongeveer 10 leerlingen naar een andere school waar ze speciaal afgestemd onderwijsaanbod krijgen. Per jaar mogen wij ongeveer 3 leerlingen selecteren (meestal in groep 5). Dit wordt door gemeentelijke subsidies gefinancierd. Eenmaal gestart blijven ze tot en met januari groep 8 naar de Day a Weekschool gaan.

De leerlingen die wij hiervoor selecteren zijn leerlingen die een dag op school makkelijk kunnen missen en voor wie deze extra uitdaging noodzakelijk is. Hieronder kunt u de DWS gids downloaden. 

Download DWS gids