Extra uitdaging op basisschool De Mijlpaal

 

Het DENKLAB (voor geselecteerde leerlingen uit groep 5 t/m 8)


Per leerjaar wordt er een groep van maximaal 10 leerlingen samengesteld die één keer per week in een apart lokaal les krijgen van een Denklab leerkracht. De leerlingen leren en onderzoeken hier nieuwe dingen. Denk hierbij aan wiskundige en natuurkundige activiteiten maar ook een vreemde taal of een creatieve uitdaging behoort tot het onderwijsaanbod.
Naast het inhoudelijke aspect vinden wij het belangrijk dat ze ook leren-leren. Met behulp van een portfolio reflecteren ze op hun zelf vastgestelde ontwikkelpunten.

Ieder schooljaar wordt er aan het begin vastgesteld welke leerlingen in aanmerking komen voor het DENKLAB.