Overblijven (TSO)

Vanaf 1 augustus 2007 hebben basisscholen de verantwoordelijkheid om tussen 7.30 uur en 18.30 uur en in schoolvakanties voor- en naschoolse opvang beschikbaar te maken als ouders daar behoefte aan hebben. Een zogenaamd ‘dagarrangement’. De Mijlpaal heeft de uitvoering hiervan uitbesteed aan Impuls Kinderopvang. De overblijf, oftewel de Tussen schoolse Opvang (TSO), wordt door deze instelling uitgevoerd (zie voor meer informatie www.impuls.nl/kinderopvang).

Ouders kunnen een contract afsluiten als het kind vaste dagen overblijft. De aanvraagformulieren voor een TSO-contract of strippenkaart zijn te verkrijgen bij de administratie van de school (Locatie Anderlechtlaan). De financiële afhandeling verloopt via Impuls. Voor meer info zie www.impuls.nl/kinderopvang

De kinderen blijven over in de klaslokalen. De kosten zijn berekend op maximaal 30 kinderen per groep, waarbij één pedagogisch medewerker en twee vrijwilligers op de groep staan. Zowel op de locatie Westmallepad als op de locatie Anderlechtlaan is een coördinator vanuit Impuls aangesteld om de organisatie in goede banen te leiden. Deze coördinatoren zijn voor de ouders telefonisch bereikbaar vanaf 10 uur. Ouders kunnen bij hen terecht voor informatie en vragen. Als een kind incidenteel overblijft, moet men dat bij hen telefonisch melden. Dit kan al enkele dagen van tevoren.

De TSO stelt de kinderen in de gelegenheid om onder begeleiding te lunchen, te spelen en tot rust te komen. Het belang van het kind staat daarbij centraal. Een goede TSO zorgt ervoor dat zowel de leerlingen als de leerkrachten zich in de middagpauze kunnen ontspannen. Het bevordert daarmee de ontwikkeling van kinderen. Onder begeleiding van daartoe opgeleide overblijfkrachten is het mogelijk een gunstig pedagogisch klimaat te scheppen. Na een ochtend leren hebben kinderen behoefte aan een maaltijd en (buiten) spelen in een verantwoord pedagogisch klimaat, dat rustig en veilig is.

De lunch
Voor de verzorging en voeding draagt Impuls Kinderopvang een beperkte verantwoordelijkheid.

 • De gezonde voeding wordt door de kinderen zelf meegenomen.
 • De leiding ziet er zoveel mogelijk op toe dat kinderen van de meegebrachte voeding een redelijke en gezonde hoeveelheid binnen krijgen, uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld als een kind zich niet lekker voelt of normaal gesproken goed eet en drinkt).
 • Wanneer het eetgedrag van een kind de groepsleiding zorgen baart nemen zij daarover contact op met de ouders.

Tijdens de TSO wordt door de kinderen de lunch genuttigd. Kinderen nemen hun eigen lunch mee, de kinderen mogen fruit, bruid brood en gezonde dranken meenemen.
De groepsleiding draagt er zorg voor dat de kinderen hun lunch in redelijke rust, aan tafel in groepjes, kunnen nuttigen. Er wordt getracht tijdens de lunch een gezellige en ontspannen sfeer te creëren. De groepsleiding heeft aandacht en oog voor de behoeften van de kinderen. Zo kan een kind zijn verhaal kwijt of wil het misschien juist even in stilte zijn boterham opeten. Luisteren naar elkaar, het delen van gebeurtenissen die een kind beleefd heeft of gewoon gezellig grapjes met elkaar maken horen hierbij.

De kinderen eten hun boterham uit de hand; toch zijn er regels omtrent eetgedrag en tafelmanieren die gehanteerd worden. Hieronder vindt u de regels.

Overblijfregels

 • Op school zijn er regels, deze gelden ook voor het overblijven.
 • We wassen onze handen voor we aan tafel gaan.
 • We eten netjes en rustig en we blijven tijdens het eten aan tafel zitten. (Tassen op de grond, jassen aan de kapstok).
 • Wat er van het lunchpakket overblijft wordt weer meegegeven naar huis. Regel is, dat minimaal 1 boterham wordt opgegeten.
 • Laat je broodtrommel aan de overblijfkracht zien.
 • Niemand vindt het prettig als een ander aan zijn eten komt. Met andermans eten halen wij dus geen geintjes uit.
 • Na het eten ruimen we zelf onze spullen op.
 • Na het eten gaan we buiten spelen. Bij slecht weer kan binnen worden gespeeld. Wees voorzichtig met de spelmaterialen, dan hebben we er met z’n allen veel meer plezier van.
 • Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen rustig en veilig is, wordt er gewoon gelopen in de gang/hal. Dus rennen en gillen doen we niet.
 • Onderling ruzie maken of iemand buitensluiten en/of pesten doen we niet. Als er iets is ga je naar één van de overblijfkrachten.
 • Op de TSO praten we alleen Nederlands met elkaar.

TSO FORMULIEREN

Op de pagina 'Formulieren' vindt u alle benodigde formulieren. Deze formulieren kunt u downloaden en vervolgens mailen naar: 

reyhan.durgun@impuls.nl  (coördinator Anderlechtlaan)
Charol.Albstmeijer@impuls.nl (coördinator Westmallepad)

Voorschool Nieuw Sloten

Vanaf september 2011 is er een Voorschool aan onze school verbonden. Kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen 2 tot 4 dagdelen per week gratis opvang en (pre)onderwijs krijgen. De Voorschool van onze school heet Groeipark en bevindt zich achter op de speelplaats van de locatie Westmallepad. In Nieuw Sloten hebben de drie scholen door samen te werken een andere voorschool, dan de gebruikelijke VVE, tot stand gebracht. In Nieuw Sloten worden per groep max. 30% kinderen met een indicatie geplaatst. (taal- of sociale indicatie. Het OKC bepaalt de indicatie) De overige plekken zijn beschikbaar voor kinderen uit postcodegebied 1066 zonder indicatie. Op deze manier streven we een afspiegeling van de wijk na en willen we de natuurlijke kracht van deze mix benutten voor de ontwikkelingskansen van alle kinderen in onze wijk. Meer informatie of aanmelden zie www.impuls.nl onder de link rond school.

Vanaf september 2014 is er ook een peutergroep in de wijk gestart. Kinderopvang met hetzelfde (pre)onderwijsaanbod als de voorschool. Deze peutergroep is een samenwerking van:

Kinderdagverblijf: Het Groeiland (Impuls)
Voorscholen (VVE): Het Groeipark, De Groeiplaneet en Haasje Over
Basisscholen: De Mijlpaal, De Vlaamse Reus, De Zevensprong (Jenaplanschool)

Adres: Peuterschool Nieuw-Sloten
Ardennenlaan 133
1066 MJ Amsterdam
www.impuls.nl

Voor- en Naschoolse opvang (BSO)

Impuls hoofdkantoor:
Van de Sande Bakhuijzenstraat 2, 1061 AG Amsterdam
Postbus 9139 1006 AC Amsterdam
tel: 5158888
E-mail: impuls@impuls.nl

Naschoolse opvang:

MaiKids hoofdkantoor: Locatie: Laan van Vlaanderen 233, 1066 JL Amsterdam. tel: 4080032
E-mail: info@maikids.nl
Loc.: Berlaarstraat 65-67, 1066 PL, tel: 4081124
Loc.: Heverleestraat 25, 1066 JJ, tel: 6174422
Loc.: Laan van Vlaanderen 143, 1066 JM, tel: 6152882​

MaiKids (NSO)

hoofdkantoor: P. Calandlaan 1065 1069 SC, tel: 4080032. E-mail: info@maikids.nl, www.maikids.nl/amsterdam
Loc.: BSO Berlaarstraat 65-67, 1066 PL, tel: 4081124
Loc.: BSO Ln v. Vlaanderen 143, 1066 JM, tel: 6152882
Loc.: BSO Ln v. Vlaanderen 233, 1066 JL, tel: 6140004