• Praatpaaltje

Inhoud: Rectificatie schoolkalender, te laat komen, reminder Gezonde School, schoolregels, ziekmeldingen, belangrijke data